Facebook
Náhradní díly - APM SERVIS
POZOR - již sídlíme na nové adrese - Podmokelská 3/28, ÚSTÍ NAD LABEM - Krásné Březno. ( v uličce přímo u čerpací stanice EuroOil ) Zde je možný i OSOBNÍ ODBĚR
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
14.03.2022
VÍKENDOVÝ PRODEJ
Potřebujete nutně zprovoznit Váš porouchaný spotřebič a ještě dnes sehnat náhradní díl? Pak jsme tu pro Vás - po telefonické dohodě předem možno díly ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

PROVOZNÍ DOBA:
Po: 13.00 - 17.00
Út:   9.00 - 13.00
St: 13.00 - 17.00
Čt:   9.00 - 13.00
Pá:   9.00 - 13.00
So:   po dohodě
Ne:   po dohodě

Veškeré recenze našeho obchodu
jsou ověřovány 
portálem Heureka a Seznam

 

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Miroslava Róthová 
se sídlem Podmokelská 3/28, 40007 Ústí nad Labem-Krásné Březno
identifikační číslo: 02261324  -  Nejsme plátci DPH

Firma je registrována u MÚ Ústí nad Labem pod čj. MKH/3804/2013/MAG/3

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nahradnidil.eu

 

1. Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací nabízeného a prodávaného zboží našich obchodních patrnerů, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a našim obchodním partnerem uvedeným u každého prezentovaného výrobku. Tento obchodní partner je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Uvedené ceny zboží jsou konečné - nejsme plátci DPH.

V tomto obchodě je prodáváno výhradně nové zboží a záruční doba je dle zákona 24 měsíců.

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které upravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, i záručními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. 
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. 
6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle §53 odst. 6 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Chce-li tak kupující učinit, musí zaslat zboží včetně dokladu o zakoupení zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) neponičené, bez známek užívání nebo opotřebení v originálním obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). Po obdržení vráceného zboží, prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet,  a to do 14-ti dnů od obdržení zboží. Číslo účtu kupující musí uvést prodávajícímu písemnou formou. Právo odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě má pouze spotřebitel, tedy nikoli firma nebo podnikající osoba, která zboží zakoupila na IČO.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího: 
Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen kupující sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo jakýmkoliv způsobem písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i bankovní spojení pro vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se prodávající zavazuje vrátit do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy.  Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.  Jestliže je vrácené zboží poškozené, nebo nekompletní, prodejce si vyhrazuje právo takové zboží nepřevzít, anebo naúčtovat kupujícímu náklady nutné k vynaložení na uvedení zboží do původního stavu před prodejem. U elektrických součástek jevících známky použití a zapojení pak náklady na odzkoušení a proměření dané součástky, za účelem ověření její funkčnosti. 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 

Vracené zboží je nutno odeslat zpět na adresu uvedenou v kupní smlouvě.

Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme.

V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

 4. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat jej na adresu kupujícího. V případě, že zboží nelze dodat vzhledem k jeho momentální nedostupnosti na trhu, je prodávající povinen o tomto neprodleně informovat kupujícího. V tomto případě a v případě, že prodávající nevyřídí objednávku v dohodnutém termínu od obdržení objednávky, může kupující objednávku zrušit. 
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz.Ochrana osobních údajů). 
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá. 
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. 
6. Prodávající má povinnost potvrdit obdržení objednávky kupujícímu.

5. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu a telefonní kontakt, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, za předpokladu, že nebyla ještě odeslaná k zákazníkovi,  nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení. 
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Kdokoliv má právo požádat o výmaz údajů o své osobě. Z ohledem na ustanovení souvisejících zákonů (Zákon o účetnictví apod.) však nemůže být takový výmaz proveden dříve než po 24 měsících od uskutečnění nákupu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6. Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz


7. Recyklační poplatek

Recyklační poplatek pokud je z ohledem na zákon vyžadován, je zahrnut v ceně výrobku.

8. Dopravné a způsob platby

Dopravné, způsob platby a veškeré s tím související informace jsou uvedneny na objednávce.

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Miroslava Róthová - IČO: 02261324
Podmokelská 3/28, 40007 Ústí nad Labem-Krásné Březno
Nejsme plátci DPH.

Záruční doba na zboží nabízené v tomto obchodě je dle zákona 24 měsíců.

Reklamaci můžete osobně předat v sídle naší firmy, kde s Vámi bude sepsán reklamační list nebo ji můžete zaslat na tutéž adresu poštou nebo přepravní službou.

Před zasláním dílu k reklamaci doporučujeme se o tomto kroku s námi dohodnout telefonicky na čísle 603 504 239

S náhradními díly vyžadující připojení do elektrické sítě 230V nebo 400V může pracovat jen osoba s příslušnou odbornou kvalifikací.  Splnění této zákonné podmínky (vyhl. 50/1978 Sb.) je nezbytné prokázat kupujícím při reklamaci nebo žádosti o odstoupení od kupní smlouvy dle §1829 a dalších.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Naše firma nenese žádnou odpovědnost za nedostatky, škody nebo újmy, způsobené nesprávnou instalací, umístěním, manipulací, užitím či údržbou.  Instalací náhradního dílu osobou, která není v tomto směru odborně způsobilá, může dojít k výraznému zkrácení životnosti daného dílu.

Záruka se vztahuje na vady materiálu a na vady funkčnosti dodaného zboží
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, 
špatnou obsluhou nebo poškozením vlivem jiného vadného 
komponentu nebo chybné činnosti spotřebiče, kde byl tento díl použit.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného 
poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
Záruka se nevztahuje na běžné a obvyklé opotřebení dílu způsobené
provozem spotřebiče.
Záruka se nevztahuje na poškození a závady způsobené špatnou nebo 
závadnou instalací spotřebiče, ve kterém byl díl použit, případně závadou 
v  instalaci elektrické sítě či vodoinstalace, do které je spotřebič běhěm
svého chodu zapojen.

Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží, mechanických a 
elektrických úprav, či demontáži jakékoli části daného zboží.
Záruka zaniká v případě, že zakoupený komponent je použit k jakémukoli 
jinému účelu, než ke kterému byl určen.

          Dodavatel neručí za jakékoli škody a za jakoukoli nefunkčnost spotřebiče 
          způsobené neodbornou instalací dílu, či instalací dílu osobou k dané 
          činnosti odborně nezpůsobilé.
          Dodavatel neručí za jakékoli škody způsobené instalací komponentu, 
          který není konkrétně určen do daného typu a modelu spotřebiče, a to 
          tehdy, jestliže si zákazník daný komponent objedná dle svého uvážení, 
          aniž by vhodnost výběru předem konzultoval s dodavatelem, což  je 
          zákazníkovi předem nabídnuto. 
          Dodavatel stejně tak neručí za jakékoli škody či nefunkčnost, 
          jestliže zákazník, přesto, že předem konzultoval výběr dílu 
          s dodavatelem, nesprávně nebo neúplně uvedl typ a model, 
          případně výrobní číslo spotřebiče.
                             
           V případě reklamace je zákazník povinen předložit prodejci:
           1. Reklamovaný náhradní díl v kompletním stavu       
           2. Fakturu nebo platný doklad o zakoupení tohoto zboží

           3. Popis důvodu reklamace dílu a požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna,                          vrácení peněz apod ) .

           4. U všech dílů vyžadující instalaci odbornou firmou ( tj. díly, které vyžadují připojení do                                elektrické  sítě 230V - 400V) kopii dokladu o provedené montáži.

Zákazník může být vyzván k uvedení značky a modelu spotřebiče, případně jeho  výrobního čísla ze štítku,
ve kterém byl, případně měl být, původně tento díl použit, a to za účelem co nejobjektivnějšího vyřízení reklamace.
          
Odstranění závady zajistí prodejce u příslušné servisní firmy formou opravy, případně výměny
vadného zboží a to v nejbližší možné lhůtě, nejpozději však do 30-ti kalendářních 
dnů včetně, počínaje dnem převzetí reklamovaného zboží.

Prodejce neprodleně po přijmutí zboží k reklamaci vystaví kupujícímu reklamační protokol o přijetí zboží k reklamaci, kde budou uvedeny povinné údaje o reklamaci. Jestliže zákazník předá zboží k reklamaci osobně v sídle firmy, bude mu tento reklamační protokol vytaven okamžitě, jestliže zákazník reklamované zboží odešle přepravcem, bude mu protokol neprodleně odeslán na email uvedený v jeho objednávce, případně bude o emailovou adresu požádán.

Jestliže reklamovaný díl nelze opravit nebo oprava by přesáhla původní cenu dílu, a není-li již možno identický díl pro zákazníka objednat, bude zákazníkovi prodejcem vrácena původní kupní cena dílu a to nejdéle do 30-ti kalendářních dnů od obdržené reklamace.

Reklamace poškozené zásilky - Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte, případně můžete převzít zásilku od řidiče tzv. "S VÝHRADOU", kde jste plně chráněni proti možnosti, že by i zboží uvnitř zásilky bylo poškozeno.

V případě, že zjistíte, že zboží je skutečně poškozeno, je třeba nám tuto skutečnost oznámit NEPRODLENĚ - a zárověň poškozenÍ zásilky oznámit max. do 3 pracovních dnů:

přepravci PPL - tel. 225 331 500
přepravci DPD - tel. 225 373 373
přepravci Zásilkovna - tel. 216 216 516

PRO REKLAMACI ZÁSILKY NÁM PROSÍM ZAŠLETE NA NÁŠ EMAIL apmservis@apmservis.cz FOTOGRAFIE:

  • poškození zboží
  • vnějšího přepravního obalu (včetně přepravního štítku, manipulačních značek a případného viditelného poškození)
  • uložení zboží v zásilce a to včetně veškeré vnitřní výplně (důležité)
  • Po dobu vyřizování reklamace je třeba zachovat obal zásilky, veškeré vnitřní balení a poškozený obsah. - dopravce většinou tyto předměty převezme od zákazníka
  •  

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem
kontaktním telefonu 603 504 239 v době od 9.00 - 18.00 Po-Ne

 

Adresa pro zaslání reklamovaného / vráceného zboží:

Miroslava Rothová - APM SERVIS
Podmokelská 3/28,
40007 Ústí nad Labem-Krásné Březno

 

Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

Miroslava RÓTHOVÁ - APM SERVIS

 

Vše o nákupu

O nás
Jak nakupovat
Obchodní podmínky
Fotogalerie
Kontakty


    

     

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Informace pro zákazníky

Reklamační podmínky
GDPR- ochrana osobních údajů
Dodání zboží - doprava


 Kde nás najdete

APM SERVIS - Rothová 
Podmokelská 3/28,
40007 Ústí nad Labem-Krásné Březno  
(ulička přímo u čerpací stanice EuroOIL)


 

Kontakty
Logo
Náhradní díly - APM SERVIS
Copyright © 2014–2023, apmservis.cz, všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz